საკონტაქტო ინფორმაცია

Awesome Image

სამშენებლო ტექნიკის არენდა-მომსახურება

გთავაზობთ სამშენებლო ტექნიკის კერძოდ: ბეტონსაქაჩი ტუმბოების მომსახურებას, გვყავს გამოცდილი ოპერატორები და თანამედროვე მაღალი დონის მანქანა-დანადგარები. შეგვიძლია მოგემსახუროს საქართველოს ნებისმიერი მასშტაბით.

ჩვენი ტექნიკა ასრულებს შემდეგ სამუშაოებს:

სტაციონარი პომპით მაღალი ფრაქციის ბეტონის მიწოდება სართულებზე, სიმაღლე 80-100 მეტრი

დუღაბის მასალის მიწოდება მაღალსართულიანი კორპუსებში, მაქსიმალური სიმაღლე 55 სართული

ინერტული მასალის: წიდის, ქვიშის, ღორღისა და პემზის მიწოდებას სართულებზე

ასევე ვახოციელებთ ადგილზე ქვიშა-ცემენტით ბეტონის დამზადებას და მიწოდებას ნებისმიერ სიმაღლეზე

შესრულებული სამუშაოები